Lista e produkteve (anglisht farmaceutik botanik dhe gjermanisht)

Këtu do të gjeni gamën aktuale të barishteve organike për t'u shkarkuar.

Download
Asortimenti Organik Bimor BioTeeManufaktur 2019
(anglisht farmaceutik botanik dhe gjermanisht)
Organic Herbal Assortment BioTeeManufakt
Adobe Acrobat Dokument 812.3 KB
Download
Bio-Sortimentsliste BioTeeManufaktur 2019
Bio-Sortimentsliste BioTeeManufaktur 201
Adobe Acrobat Dokument 816.6 KB


Download
Kushtet e biznesit, shitjes dhe dorëzimit të BioTeeManufaktur (vetëm gjermane)
AGB BioTeeManufaktur Hessen GmbH.pdf
Adobe Acrobat Dokument 21.0 KB