Konsulencë Kultivimi

Me përvojë shumë vjeçare, ne mbështesim furnizuesit tanë në Gjermani, Austri dhe Evropën Juglindore në kultivimin organik ose në mbledhjen e egër të bimëve.


Përmes vizitave dhe kontrolleve të rregullta në vend, ne jemi në gjendje të monitorojmë të gjithë procesin e rritjes së bimëve dhe kohën optimale të korrjes. Ne gjithashtu u ofrojmë partnerëve tanë këshilla për përpunimin dhe paketimin. Ne ofrojmë furnizuesve tanë këshilla praktike në mënyrë që ata të mund të zbatojnë dëshirat e klientëve tanë.


Prandaj, ne mund t'u ofrojmë klientëve tanë produkte që jo vetëm që përputhen me Rregulloren (KE) Nr. 834/2007 (rregullimin organik), por gjithashtu janë pa alkaloide pirrolizidine (PA) dhe alkaloide të tropanit (TA).


Sipas kërkesës, ne gjithashtu kultivojmë të lashta të reja për klientët tanë që i përshtaten klimës evropiane ose të Evropës Juglindore.


Ne punojmë në bazë të kontratës dhe për këtë arsye mirëpresim një hetim të hershëm për sezonin e ardhshëm, në mënyrë që të garantojmë kultivimin ose grumbullimin e egër në fermat tona partnere.